księgowość lublin

Jaką wiedzę musi mieć kandydat, żeby żeby zacząć pracę jako księgowy w Lublinie ?

Księgowy musi posiadać wiedzę z zakresu: 

 • podatków i ubezpieczeń społecznych (rachunkowości podatkowej)
 • rachunkowości gospodarczej i finansowej
 • księgowości finansowej
 • ekonomii
 • prawa pracy.

Jakie kwalifikacje musi mieć księgowy w Lublinie ?

Księgowy w lublinie musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, jak również ukończoną szkołę policealną lub techniczną. Ponadto księgowy w lublinie powinien mieć osobistą licencję księgową. Ponieważ wykonywanie zawodu księgowego wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy, licencja jest wymagana. Księgowy w lublinie musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby móc wykonywać swoją pracę w sposób efektywny.

Także do pracy w charakterze księgowego kwalifikują się osoby, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie o profilu ekonomicznym. Kwalifikacje księgowego uzupełnia się poprzez odbycie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń. Księgowy może pracować w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, administracji publicznej, urzędach skarbowych, firmach audytorskich, fundacjach, ośrodkach badawczych, urzędach komunikacji, komisjach nadzoru finansowego, urzędach miejskich, urzędach gminnych i środowiskowych, instytucjach rynku nieruchomości, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Jakie są cechy dobrego księgowego w Lublinie? 

Cechy dobrego księgowego to przede wszystkim doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność. Księgowy powinien posiadać także odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Cechami dobrego księgowego w Lublinie są: 

 • umiejętność szybkiego i dokładnego rozliczania się z faktur, 
 • umiejętność prowadzenia rachunków i ksiąg rachunkowych, 
 • umiejętność wystawiania faktur i ich korygowania,
 • odpowiedzialność, 
 • terminowość, 
 • umiejętność obsługi programów księgowych, 
 • dobra organizacja pracy, 
 • umiejętność rozliczania podatków, 
 • dobra znajomość polskiego prawa finansowego i podatkowego,
 • dobra znajomość przepisów prawnych i podatkowych, 
 • umiejętność prowadzenia rozliczeń, 
 • dokładność, 
 • rzetelność, 
 • umiejętność obsługi komputera,
 • świetna organizacja,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skrupulatność. 

Księgowy musi także posiadać doświadczenie w swojej pracy oraz być dobrze zorientowany w aktualnych przepisach.