Jak czuje się alkoholik wysokofunkcjonujący

Alkoholik wysokofunkcjonujący może czuć się dobrze lub źle. Niektórzy ludzie mogą utrzymywać regularną pracę, utrzymywać relacje i prowadzić normalne życie, nawet jeśli piją dużo alkoholu. Inni mogą mieć problemy z utrzymaniem pracy, relacji i życia osobistego. Niektórzy mogą mieć problemy zdrowotne spowodowane piciem alkoholu, takie jak problemy z wątrobą lub krążeniem. Niektórzy mogą mieć przypadki gwałtownych zachowań spowodowanych alkoholem. Alkoholik wysokofunkcjonujący może czuć się bardzo skrępowany i zestresowany. Często jest to spowodowane tym, że mają oni dużo obowiązków i odpowiedzialności, którym muszą podołać. Niektórzy mogą także odczuwać wstyd i poczucie winy z powodu swojego uzależnienia.

Po czym poznać alkoholika wysokofunkcjonującego

Alkoholik wysokofunkcjonujący (https://chirurg-24.pl/kim-jest-alkoholik-wysokofunkcjonujacy/) może być trudny do  rozpoznania. Nie zawsze zwraca się uwagę na ich trudne doświadczenia życiowe, bo zwyczajnie funkcjonują w środowisku i świetnie ukrywają swoje problemy. Wśród sygnałów, które powinny wzbudzić nasz niepokój, możemy wymienić: Powtarzający się kłopoty ze słowem i pamięcią, Wahania nastroju, Agresja i problemy z kontrolą gniewu, Zmniejszona sprawność umysłowa oraz koncentracja, Zaburzenia snu, Obniżony apetyt, Bóle i zawroty głowy, Zmniejszona tolerancja na alkohol i inne substancje, Obniżona wydajność w pracy, Kłopoty ze szkołą i uczelnią, Problemy rodzinne i małżeńskie, Kłopoty prawne, Problemy finansowe, Ciągłe wymuszanie kontaktu z osobami uzależnionymi od alkoholu, a także z osobami, które mogą prowadzić do spożycia alkoholu, Kłopoty z pamięcią o wydarzeniach z przeszłości, Niewyznaczalne plany na przyszłość.

Problemy zdrowotne u alkoholika wysokofunkcjonującego

Często można zauważyć, że alkoholicy wysokofunkcjonujący zaprzestali pić, a jednak powróciły do nich problemy ze zdrowiem. Osoba uzależniona od alkoholu nie jest w stanie kontrolować swojego picia. Zauważono, że alkoholizm wysokofunkcjonujący charakteryzuje się również wadami wzroku, bólami głowy, wymiotami, problemy z żołądkiem, a nawet ciężkimi krwawieniami. W przypadku tej choroby nie można zapominać o problemach z sercem, ponieważ może dojść do zatrzymania akcji serca. Dlatego też alkoholizm wysokofunkcjonujący może być bardzo niebezpieczny.

Jakie są przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu mogą być złożone. Czynniki, które mogą przyczyniać się do rozwoju alkoholizmu, obejmują dziedziczność, stres i problemy osobiste. Alkoholizm może być także spowodowany przez nadużywanie alkoholu lub picie dużych ilości alkoholu.