Gazy obojętne 

Celem tego artykułu jest dostarczenie kompletnego przewodnika po gazach obojętnych i ich właściwościach. Zrozumienie właściwości gazów obojętnych jest ważne, ponieważ są one wykorzystywane w wielu codziennych zastosowaniach. 

Kompletny przewodnik po gazach obojętnych i czym są, jak wpływają na świat i jak je znaleźć

Omówimy niektóre z tych aplikacji i ich wzajemne powiązania, a także niektóre specjalne właściwości, które można w nich znaleźć. Ważne jest, aby wiedzieć, czym jest gaz obojętny, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego ma tak duży wpływ na nasz świat. Najczęstszym przykładem gazu obojętnego w naszym codziennym życiu są azot, tlen i argon. Pierwsze dwa mają bardzo mały wpływ na nasze ciała, ale argon ma większy wpływ na naszą atmosferę, ponieważ porusza się w przestrzeni kosmicznej szybciej niż jakikolwiek inny gaz. Ma również wyjątkowo niską temperaturę wrzenia, co oznacza, że nie reaguje z innymi substancjami po umieszczeniu w wodzie lub powietrzu (jest to znane jako „obojętne” lub „niereaktywne”). Oznacza to, że można użyć argonu, jako termometr do określania punktu rosy wody lub jako wskaźnik niskiego ciśnienia na poziomie morza (ciśnienia atmosferycznego). 

Czym są gazy obojętne, jak je otrzymujemy i jak na nie reagujemy

Gazy obojętne to grupa gazów, które nie reagują z innymi substancjami. Są bardzo ważne w przemyśle chemicznym, gdzie są wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych. Nie reagują jednak z innymi substancjami i mogą być stosowane jako paliwo w rakietach. Istnieją również gazy obojętne, które można wykorzystać jako paliwo, takie jak azot i tlen. Są stosowane w niektórych silnikach rakietowych oraz do dyfuzji ciekłych węglowodorów fluorowanych (LHFC). Podobnie jak w przypadku innych chemikaliów, technologia wytwarzania tych gazów jest dość młoda i nie ulega wątpliwości, że technologia gazów obojętnych będzie zyskiwać na znaczeniu w nadchodzących latach. 

Używanie gazów obojętnych 

Gazy te będą używane albo w pojemniku pod ciśnieniem, albo w systemie otwartym. Główną zaletą technologii gazu obojętnego jest to, że można go łatwo poddać recyklingowi (tj. ta sama partia może być ponownie wykorzystana) i nie ma potrzeby przechowywania gazu obojętnego do momentu jego wykorzystania. Gazy obojętne są również bardzo tanie w produkcji, ponieważ nie są drogimi surowcami do pozyskania i wymagają jedynie prostych komercyjnych chemikaliów do ich produkcji. Jest stosowany jako środek do zasiewania chmur w rolnictwie i lotnictwie. Jest również stosowany do produkcji urządzeń medycznych lub biologicznych.