Dofinansowanie pompy ciepła

Do pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie z różnych źródeł. Wśród nich można wymienić programy rządowe, programy unijne, programy oferowane przez banki, programy oferowane przez firmy ubezpieczeniowe i wiele innych. Pompy ciepła są dofinansowywane przez wiele organizacji, ponieważ są one uważane za bardzo ekologiczne i ekonomiczne. Pompy ciepła mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W przypadku pomp ciepła, które ogrzewają domy jednorodzinne, przewidziano dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych.

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” jest programem rządowym, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Został uruchomiony w 2005 roku i jest finansowany ze środków unijnych. Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także poprawa jakości powietrza w Polsce. Program składa się z trzech etapów, w ramach których beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na: – wymianę starej kotłowni na nowy, ekologiczny system ogrzewania – wymianę starych, nieefektywnych okien i drzwi na nowe, energooszczędne modele – instalację nowych, energooszczędnych urządzeń grzewczych np. pompy ciepła, kolektory słoneczne (https://flexipowergroup.pl/finansowanie/finansowanie-dotacje/).

Jaki cel przyświeca programowi „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to program rządowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza w kraju poprzez finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Do tej pory program „Czyste Powietrze” przyniósł pozytywne efekty, takie jak: – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o ponad 40%, – poprawa jakości powietrza w Polsce, – zmniejszenie liczby dni z niską jakością powietrza.

Ile możemy dostać z dofinansowania na pompę ciepła

Pompa ciepła, to jeden z najbardziej popularnych systemów ogrzewania. Pozwala on na pozyskiwanie ciepła z otoczenia, a następnie przekazywanie go do pomieszczeń. Jest to więc bardzo ekologiczny i ekonomiczny sposób na ogrzewanie. Pompy ciepła mogą być wykorzystywane także do ogrzewania wody użytkowej. Pompy ciepła są objęte programami dofinansowania. W przypadku instalacji nowych pomp ciepła można liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych. W przypadku instalacji nowych pomp ciepła konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Ponadto dofinansowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy instalacja pompy ciepła zostanie wykonana przez wykwalifikowanego fachowca. Pompy ciepła mogą być wykorzystywane także do ogrzewania wody użytkowej. W przypadku instalacji nowych pomp ciepła można liczyć na dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych.