maszyny do pelletu

Do czego przydają się maszyny do pelletu?

Zasadniczo celem granulowania jest pobranie drobno rozdrobnionego, czasami zakurzonego, niesmacznego i trudnego w obsłudze materiału paszowego oraz, przy użyciu ciepła, wilgoci i ciśnienia, uformowanie zalet granulowania w większe cząstki. Te większe cząstki są łatwiejsze w obsłudze, smaczniejsze i zapewniają lepsze wyniki żywienia w porównaniu z paszą niegranulowaną.

Zalety stosowania pasz granulowanych

  1. Ciepło wytwarzane przez maszyny do pelletu podczas kondycjonowania i granulowania sprawia, że pasze są bardziej strawne poprzez rozkład skrobi.
  2. Smakowitość paszy jest zwiększona.
  3. Zapobiega się segregacji składników w procesie mieszania, obsługi lub karmienia. Karmiąc paszę granulowaną, zwierzę jest bardziej skłonne do otrzymania całkowicie wymieszanej dawki pokarmowej niż ta, która oddzieliła się w wyniku tych procesów.
  4. Odpady podczas procesu jedzenia są zminimalizowane. Gdy karmiona jest pasza granulowana, każde zwierzę otrzymuje dobrze zbilansowaną dietę, uniemożliwiając zwierzęciu zbieranie i wybór między składnikami.
  5. Zwiększa się gęstość nasypowa, co zwiększa możliwości przechowywania większości obiektów masowych. Zwiększono również możliwości wysyłkowe, zmniejszając w ten sposób koszty transportu.
  6. Pasza w formie peletów ogranicza naturalne straty, ponieważ ogranicza powstawanie kurzu.
  7. Zmniejsza się zużycie czasu i energii na chwytanie pokarmu.

Poprzez połączenie wilgoci, ciepła i nacisku na składniki paszy powstaje stopień żelatynizacji, który umożliwia zwierzętom lepsze wykorzystanie składników odżywczych zawartych w tych składnikach. W konsekwencji konwersja paszy ulegnie poprawie. Te zalety są szczególnie zauważalne w przemyśle brojlerów, ale zalety żywienia pasz granulowanych w stosunku do postaci zacieru zostały również wielokrotnie wykazane w żywieniu świń. 

Mikropeletyzacja

To proces aglomeracji drobnego materiału w małe granulki o wielkości od 20-60 mesh. Jak wszystkie techniki aglomeracji, mikrogranulowanie zapewnia szereg korzyści, w tym:

  1. Znacząca redukcja/eliminacja pyłu: mikrogranulowanie zapobiega rozdmuchiwaniu materiału przez wiatr, a tym samym mniej produktu jest tracone z powodu kurzu.
  2. Lepsza obsługa i transport: materiały zawierające mikrogranulki są znacznie łatwiejsze w obsłudze i transporcie w porównaniu z materiałem pylistym.
  3. Udoskonalone nakładanie i użytkowanie: mikrogranulki mogą łatwiej poruszać się w urządzeniach do rozprowadzania niż materiał sproszkowany i rozkładają się szybciej niż ich większe odpowiedniki w postaci aglomeratów.

W porównaniu z paszą w postaci zacieru, granulki drobne +25% gwarantują +7% wydajności odżywczej, zamiast granulek bez zawartości drobnej +14%.